Česká květina - značka kvality a českého původu Ke správnému zobrazení stránek je potřeba prohlížeč s podporou FRAMES. <h1>Česká květina</h1> Označení Česká květina je zárukou kvality, původu a dalšího rozvoje. Pod záštitou Svazu květinářů a floristů takto označují své nejlepší produkty tradiční pěstitelé okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. <h2>Ochranná známka</h2> Česká květina je registrovaná známka kvalitních tuzemských květin. Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem Svazu květinářů a floristů výhradně na kvalitní rostliny. Květinám pěstovaným pod touto značkou je věnována nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsou garantovány české normy, profesionální pěstování, důraz na kvalitu, zdraví rostlin i ekologii. <h2>Kvalita</h2> Známka Česká květina může být použita pouze na rostliny, které vyrostly v České republice zdejším zahradníkům. Po většinu pěstební doby, je květina v péči českých odborníků, roste (přizpůsobuje se) v našich klimatických podmínkách a většina vstupů pochází od českých dodavatelů. Rostlina určená k prodeji nemusí cestovat stovky kilometrů po kontinentu k zákazníkovi po kontinentu k zákazníkovi. Kratší cesta ke spotřebiteli znamená pro rostlinu menší zátěž (nedostatek světla, teplota apod.), ale zkrácená přeprava je cenná i z ekologického hlediska pro celou Evropu. <h2>Tradice</h2> Pěstování okrasných rostlin má v ČR dlouho tradici - na parapetech, v zimních interiérech, balkonech, terasách, venkovních zahrádkách i zahradách - to se neobejde bez podpory českých květinářů a firem, které zahradnické potřeby nabízí. Podporou prodeje českých květin Svaz sleduje i podporu českých pěstitelů a tím udržení a tvorbu pracovních míst. Sekundárně je podpořena také perspektiva odborných vzdělávacích institucí v tomto oboru. <h2>Pěstitelé</h2> Nositel České květiny, Svaz květinářů a floristů České republiky sdružuje zkušené české pěstitele květin. Označení Česká květina může získat pouze člen svazu. Souhlas s užíváním značky však má stanovená pravidla a je schvalován orgány svazu. Členové svazu nejsou oprávněni užívat značku automaticky a souhlas může být pro nedodržení kvality a zásad kdykoliv odebrán. <h3>Seznam oprávněných uživatelů</h3> <li>Agro Brno Tuřany</li> <li>Azalea Chlumec</li> <li>Florcenter Olomouc</li> <li>Pasič</li> <li>SINCO Mělník</li> <li>TU-Flor</li> <li>Vondrovský Václav</li> <h2>Sortiment</h2> Mezi nejvýznamnější skupiny s označením Česká květina patří na jaře a v létě primule, macešky a další dvouletky, balkonové a záhonové rostliny, hortenzie, na podzim chryzantémy a bramboříky a v neposlední řadě vánoční hvězdy pro adventní čas.