Pěstitelé

Nositel České květiny, Svaz květinářů a floristů České republiky sdružuje zkušené české pěstitele květin. Označení Česká květina může získat pouze člen svazu. Souhlas s užíváním značky však má stanovená pravidla a je schvalován orgány svazu. Členové svazu nejsou oprávněni užívat značku automaticky a souhlas může být pro nedodržení kvality a zásad kdykoliv odebrán.

Seznam oprávněných uživatelů

Žádost o povolení užívat značku

Zájemci z řad pěstitelů květin mohou odeslat vyplněnou žádost na emailovou adresu svazu.