Česká květina

Označení Česká květina je zárukou kvality, původu a dalšího rozvoje. Pod záštitou Svazu květinářů a floristů takto označují své nejlepší produkty tradiční pěstitelé okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ochranná známka

Česká květina je registrovaná známka kvalitních tuzemských květin. Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem Svazu květinářů a floristů výhradně na kvalitní rostliny. Květinám pěstovaným pod touto značkou je věnována nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsou garantovány české normy, profesionální pěstování, důraz na kvalitu, zdraví rostlin i ekologii.

Kvalita

Známka Česká květina může být použita pouze na rostliny, které vyrostly v České republice zdejším zahradníkům. Po většinu pěstební doby, je květina v péči českých odborníků, roste (přizpůsobuje se) v našich klimatických podmínkách a většina vstupů pochází od českých dodavatelů. Rostlina určená k prodeji nemusí cestovat stovky kilometrů po kontinentu k zákazníkovi po kontinentu k zákazníkovi. Kratší cesta ke spotřebiteli znamená pro rostlinu menší zátěž (nedostatek světla, teplota apod.), ale zkrácená přeprava je cenná i z ekologického hlediska pro celou Evropu.

Tradice

Pěstování okrasných rostlin má v ČR dlouho tradici - na parapetech, v zimních interiérech, balkonech, terasách, venkovních zahrádkách i zahradách - to se neobejde bez podpory českých květinářů a firem, které zahradnické potřeby nabízí. Podporou prodeje českých květin Svaz sleduje i podporu českých pěstitelů a tím udržení a tvorbu pracovních míst. Sekundárně je podpořena také perspektiva odborných vzdělávacích institucí v tomto oboru.

Sortiment

Mezi nejvýznamnější skupiny s označením Česká květina patří na jaře a v létě primule, macešky a další dvouletky, balkonové a záhonové rostliny, hortenzie, na podzim chryzantémy a bramboříky a v neposlední řadě vánoční hvězdy pro adventní čas.